Hrubá deska své pomocí nebo ji svěřit stavební firmě?KoneÄnÄ› jste se dostal ze spáru úřadů, koneÄnÄ› máte vÅ¡echna potÅ™ebná povolení ke stavbÄ› a koneÄnÄ› můžou zaÄít zemní práce! Radost vás možná po nÄ›jakém Äase pÅ™ejde, právÄ› teÄ zaÄíná období rozhodování, pÅ™emýšlení, vymýšlení, probdÄ›lé noci. Stavba je nároÄný krok, proto se není vůbec Äemu divit, když si muži na to sami netroufnou a pÅ™izvou si stavební firmu, která jim nejen se stavbou hrubé stavby pomůže. Je jen na vás, jak sám sobÄ› věříte, kolik toho o stavbÄ› víte a kolik Äasu jste tomu ochoten dát. Pokud máte práci na plný úvazek, jistÄ› nepÅ™ipadá v úvahu, abyste odvádÄ›l plno hodnotnou práci na stavbÄ›. Už víte, zda budete stavÄ›t hrubou stavbu sám nebo pověříte stavební firmu?

Posted in Nezařazené