Speciální homologované autofólie jsou vhodné pro všechny modely vozů


Speciální homologované autofólie jsou vhodné pro všechny modely vozů

SouÄástí služeb specializovaného servisního pracoviÅ¡tÄ›, jehož úloha spoÄívá ve speciální úpravÄ› VaÅ¡eho automobilu, je samozÅ™ejmÄ› možnost nechat si zkontrolovat vyhovující propustnost skel speciálními měřicími přístroji. Tónování autoskel Brno je souÄástí luxusního programu ověřené firmy, která pÅ™ipravila svým klientům stoprocentnÄ› vítané zákaznické služby, jež jsou doprovázeny příjemnými cenami. Tónování autoskel Brno plus ověřený servis rovná se minus nepříjemné interiérové teploty ve voze, UV záření, oslnÄ›ní sluneÄními paprsky, krádeže a zranÄ›ní rozbitým sklem.

Patentovaná technologie Vám zajistí maximální pohodlí

Tónování autoskel Brno se jeví jako výhodná multifunkÄní záležitost, která má pozitivní vliv na komfort uživatelů automobilu, bezpeÄí pÅ™i provozu na pozemních komunikacích i na atraktivitu vizáže vozidla. Optická úprava autoskel VaÅ¡eho vozu prostÅ™ednictvím speciální autofólie v pozitivním smyslu slova vyÄnívá a v kladném významu také splňuje vÅ¡echny vyhláškou stanovené parametry pro zajiÅ¡tÄ›ní propustnosti skel.

Posted in Nezařazené