Logoped a klinický logoped

Existuje rozdíl mezi logopedem a klinickým logopedem? Pro odpověď se musíme obrátit k mnoha platným definicím, podle kterých se jedná o odborníka, jež absolvoval nutné vzdělání a praxi. Rozdílnost mezi nimi spočívá v možnostech uplatnění. Logoped je odborník s magisterským titulem z oboru speciální pedagogika se specializací logopedie a surdopedie. S ním se můžete posléze setkat ve speciálně pedagogických centrech či pedagogicko-psychologických poradnách, kde provádí diagnostiku a terapii u dětí. Logoped se po uvedeném okruhu vzdělání může stát klinickým, pokud následuje další několikaleté specializační vzdělávání společně s praxí. Vzdělávání je zakončené atestační zkouškou. S klinickým logopedem se můžete posléze setkat v soukromé ordinaci, v nemocnicích či v ordinacích na poliklinikách, kde provádí diagnostiku a terapii nejen u dětí ale hlavně i u dospělých.
Muž poslouchá dítě
Nejen špatné vyslovování
Mnoho lidí se mylně domnívá, že logoped učí děti správně vyslovovat hlásky. Není tomu tak. Jednou z mnoha vad řeči je vyslovování hlásek jiným způsobem, zaměňování hlásek, komolení a další. Pro rodiče je to viditelný problém a zároveň i nejčastěji se vyskytující vada. Existují však i jiné obtíže při komunikaci u dětí v hojné míře. Patří sem koktavost, opoždění vývoje řeči či vývojová dysfázie. Zmíněné vady řeči můžete dohledat ve vyhledávačích na internetu nebo se zeptat vašeho pediatra. Ten by měl případnou návštěvu logopeda doporučit na preventivních prohlídkách. Samozřejmě můžete ale pomoc i radu vyhledat samostatně přímo u logopeda.
Smějící se dívka
Sezení u logopeda
Ať už se objednáte jakýmkoliv způsobem, první sezení je vždy stejné. Nastává celková diagnostika komunikačních schopností dítěte či dospělého. Není se čeho bát, logoped nenosí bílý plášť a velmi často je jeho ordinace příjemná se spoustou obrázků a hraček. Logoped si nejdříve popovídá s rodiči a poté naváže kontakt i s dítětem. Vše je doprovázeno využíváním hraček a obrázků. Během sezení si zapisuje získané informace osobní i rodinné anamnéze společně s komunikační schopností dítěte. Na základě toho potom navrhne možnosti terapie a domluví si s vámi další termín. Nezapomene na vysvětlení stavu věci a předpokládané další práci s dítětem. Samozřejmostí je pravidelné cvičení doma. Na dalším sezení již probíhá terapie, která závisí na druhu obtíží, věku dítěte, osobní a rodinné anamnéze a dalších bodech. Všechny hodiny jsou podpořeny barevnými obrázky, omalovánkami, dětskými knížkami, plyšáky, hračkami a dalšími pro děti zajímavými věcmi, které podporují motivovanost a důvěru. Návštěvy logopeda se tedy nemusí nikdo obávat.